حوضچه بازدید چاه ارت_دریچه بازدید ارت

دریچه بازدید چاه ارت در جایی که عبور مرورزیاد است و یا ماشین آلات از روی چاه ارت عبور می کند باید از دریچه بتنی استفاده کنم

دوست عزیز به علت نوسانات بازار برای کسب اطلاع از آخرین قیمت در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید.
اینستاگرام ارتا خط