نمایش یک نتیجه


صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود کهصاعقه گیر و فروش انواع صاعقه گیر الکترونیکی و میله ای می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود کهصاعقه گیر و فروش انواع صاعقه گیر الکترونیکی و میله ای می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

چرا صاعقه گیر الکترونیکی ؟

صاعقه گیر به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود که صاعقه گیر الکترونیکی می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

چگونه شکل گیری صاعقه:

هنگامی که گرمای زمین جریانی از هوای گرم را به وجود می آورد این هوا به تدریج به توده های ابر متراکم تبدیل می شود رشد این ابر متراکم به صورت پیوسته ادامه می یابد و در نهایت به ابرهای بسیار بزرگ متراکم یا توفان زا تبدیل می شود.

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

در این شرایط جوی از برخورد بین آب تگرگ و تکه های یخ با اندازه های مختلف یک بار الکتریکی به وجود می آید که در نهایت جداسازی بار های الکترونیکی در داخل ابر را به دنبال داشته و بار منفی به قسمت پایین و بار مثبت در قسمت بالای ابر شکل می گیرد در زمانی که بارهای مثبت به وسیله جریان های همرفتی در حال حرکت به سمت بالای ابر می باشد مرکز بارهای منفی در پایین منجر به حرکت الکترون ها از میان قطعات سنگین تر و تگرگ می شود د که به آسانی ذرات بار مثبت را جابجا می کند.

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

این اثر تغییرات مشابهی در سطح زمین به وجود می آورد که به دفع بار با دامنه مشابه ولی با پلاریته معکوس منجر می شود به طوری که پتانسیل داخل ابر به چندین میلیون ولت رسیده میدان الکتریکی در سطح زمین از 5ka/m تجاوز می کندو منجر به خلق جریان پیشرونده به سمت بالا از سطوح نامنظم و ساختارهای فلزی می شود.

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

میدان الکتریکی به قدری است که تخلیه کوچکی در ابر یک کانال هادی به صورت پله ای ایجاد می کند همان طور که در کانال هادی به سمت زمین نزدیک می گردد جریان بالا رونده نیز افزایش می یابد وقتی این دو کانال هادی به هم میرسند مدار اتصال کوتاه شکل می گیرد و اصابت صاعقه با جریان تخلیه بین 10 تا 200 کیلو آمپر به وجود می آید.

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

در اکثر موارد 80% اصابت صاعقه از ابر به زمین بوده و با تخلیه بار منفی صورت می گیرد اما در مواردی که تخلیه با بار مثبت در جهت پایین رونده صورت گیرد شدت آن خیلی زیاد می شود

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

آمار صاعقه و رعد برق و خسارت آن :

شرایط آب و هوایی به سبب پدیده های طبیعی تغییر کرده و بر روی فعالیت‌های انسانی تأثیر گذاشته است به طور مثال : شدت طوفان های صاعقه زا در سراسر جهان در اثر فرکانس بالای آن بسیار مهم می باشد طبق اطلاعات استاتیکی در هر لحظه حدود 5000 توفان صاعقه زا در سطح جهان وجود دارد که مردم و دارایی های آنها همچنین خانه ها و ساختمان های صنعتی مختلف را تهدید می کند متوسط جهانی شدت جریان تخلیه صاعقه معادل 5ka می باشد آسیب ها و عیوبی که وسیله صاعقه سالیانه به صنایع وارد می شود به طور تخمینی به چندین میلیارد تومان خواهد رسید

اثرات ناشی از صاعقه گیر الکترونیکی نباشد :

اثرات ناشی از صاعقه را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد 1-اثرات ناشی از اصابت مستقیم 2-اثرات غیر مستقیم ناشی از میدان الکترومغناطیسی تولید شده در زمان تخلیه جریان ساده به زمین اثرات ناشی از اصابت مستقیم صاعقه ممکن است باعث بروز پیامدهای فاجعه‌آمیز برای مردم حیوانات ساختمان‌ها سازه های صنعتی و آنتن های مخابراتی گردد در حالی که اثرات غیر مستقیم ناشی از صاعقه بیشتر معمول بوده و منجر به خسارت های مالی بزرگ می شود

.

نحوه عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی:

نحوه عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی شبیه مراحل شکل گیری صاعقه می باشد به این نحو که تکنولوژی به کار رفته در این سیستم استفاده از فاصله هوایی Air Gap بوده و در شرایط طبیعی بین قسمت بالایی صاعقه گیر با بدنه آن هیچگونه ارتباط الکتریکی وجود ندارد اما زمانی که شرایط جوی برای بروز صاعقه مساعد شود این صاعقه گیر شروع به واکنش کرده و بارهای الکتریکی با پلاریته مخالف به سمت صاعقه ارسال می کند در این حالت. اصابت جایی در فضا و دورتر از سازه تحت حفاظت بوده و در نتیجه چتر حفاظتی کوچکتری  ایجاد خواهد نمود باید توجه داشت که صاعقه گیر الکترونیکی به تنهایی قابلیت دفع صاعقه را دارد اما در خصوص صاعقه گیر میله ای باید طی فواصل معینی آن ها را نصب کرد که کارایی لازم را داشته باشد و به عبارت بهتر باید آنها را رینگ  و سپس پس به چاه ارت  متصل نمود

صاعقه گیر الکترونیکی و فواید آن :

صاعقه گیر الکترونیکی می‌تواند به زبان ساده به نوعی چتری محافظتی در اطراف سازه مربوطه و یا پروژه مربوطه گسترده نماید که مانند لایه های پوششی در اطراف سازه ایجاد می شود

.

صاعقه گیر الکترونیکی و نحوه انتخاب شعار های پوششی :

برای استفاده از این روش بایستی ابتدا محل نصب صاعقه گیر مشخص کرده تا بتوانیم شعاع پوششی مورد نیاز را محاسبه نماییم لذا برای تعیین محل نصب سیستم صاعقه می بایست به مسائل مربوط به رعایت فواصل ایمن کوتاهترین مسیر ممکن برای عبور از هادی میانی فواصل سیستم های ارت و غیره توجه داشت از سوی دیگر همان طور که می دانیم برای تامین شعاع پوششی علاوه بر تعیین تعداد نیازمند به دست آوردن اختلاف ارتفاع مورد نیاز هستیم چرا که در هر اختلاف ارتفاعی یک شعاع پوششی به دست می آید نکته :از نوک صاعقه گیر الکترونیکی یا اکتیو  تا مرتفع ترین نقطه موجود حتما باید اختلاف ارتفاع 2 متر رعایت گردد از :  ۵۰ سانت تا دو متر که متداول ترین آن 1.5  متری می باشد که استاندارد ترین و پرمصرف ترین آن است

اجزای تشکیل دهنده سیستم صاعقه گیر الکترونیکی :

1- صاعقه گیر  2- رابط 3- پایه نگهدارنده صاعقه گیر یا دکل

4- قطعه هم پتانسیل ساز 6-  هادی میانی 7- بست مهار کننده

8- شمارنده یا کانتر دیجیتال ، آنالوگ

9- گیره تست مدار 10- توده محافظ پی وی سی 11- سیستم ارت یا زمین

چرا باید صاعقه گیر ، کانتر (شمارنده) ضربات صاعقه داشته باشیم ؟

پس از نصب صاعقه گیر و کلیه امکانات مربوطه برای حاصل شدن اطمینان از درست کار کردن صاعقه گیر تنها می توان به دو روش فهمید صاعقه گیر درست کار میکند برای تست کردن صاعقه گیر ، کانتر (شمارنده) ضربات صاعقه در اکثر کانترها ورودی تعبیه شده است که می‌توان با دستگاه تست زن ، ولتاژی شبیه به آرک صاعقه را وارد کانتر کرد که شماره انداز کانتر صاعقه گیر را چک و تست کنیم که پس از وارد شدن ولتاژ به کانتر باید یک عدد به عدد قبلی اضافه شود که در غیر اینصورت و اگر اضافه نشود کانتر صاعقه گیر از کار افتاده است و کار نمی‌کند 1. روش دوم که بهترین روش است و کاربردی ترین روش برای چک کردن صاعقه گیر الکترونیکی و میله ای یا همان پسیو جایگذاری دستگاه ای به اسم  است 2. به نوک دکل رفته و ضربات وارد شده به صاعقه گیر را چک کرد که این کار هم و زمان بر است و در برخی موارد بسیار خطرناک که این روش توصیه نمی شود

کانتر چگونه کار میکند :

دستگاه بدون نیاز به منبع خارجی قابلیت شمارش ضربات سادگی تا ۶ رقم را دارند و بدون نیاز به منبع خارجی کار می کند و با هر بار ضربه صاعقه به صاعقه گیر یک شماره به شماره های قبلی اضافه می کند و شما متوجه می شوید که صاعقه گیر کار کرده است و دو نوع آنالوگ 

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

و دیجیتال مورد استفاده است که در برخی موارد با استفاده باطری شمارش تعداد ضربات صاعقه مشخص می‌شود

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

محل قرار گیری کانتر (شمارنده) ضربات صاعقه کجاست :

این دستگاه به صورت سری در مسیرهای هادی و نزولی نصب می‌گردد بدین ترتیب که پس از اتصال کردن سیم و یا تسمه به صاعقه گیر آن را به دیوار یا بدنه دکل دوخته و به پایین ساختمان و یا سازه هدایت می کنیم و چند متر مانده به چاه ارت آن را مابین سیم و یا تسمه ای قرار می دهیم تیم است ما ایرانی استفاده کردیم

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

صاعقه گیر به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود که صاعقه گیر ، میله ای استیل چند ، تک شاخه اسیل می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

نکته مهم :  جنس این صاعقه گیر استیل بوده و برای جلوگیری از اکسید شدن در مجاورت با باران و هوا و رطوبت از استیل 304 و 316 استفاده می‌شود  و پایه آن از بهترین مواد ترکیبی مس و برنج استفاده شده است که علاوه بر استحکام مقاومت  الکترونیکی مناسبی  را دارد

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

صاعقه گیر به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود که صاعقه گیر ، میله ای مسی چند ، تک شاخه مسی می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

نکته مهم :  جنس این صاعقه گیر مس بوده و برای جلوگیری از اکسید شدن در مجاورت با باران و هوا و رطوبت از پوشش نیکل کروم استفاده و آبکاری می‌شود  و پایه آن از بهترین مواد ترکیبی مس و برنج استفاده شده است که علاوه بر استحکام مقاومت  الکترونیکی مناسبی  را دارد

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

چگونه شکل گیری صاعقه:

هنگامی که گرمای زمین جریانی از هوای گرم را به وجود می آورد این هوا به تدریج به توده های ابر متراکم تبدیل می شود رشد این ابر متراکم به صورت پیوسته ادامه می یابد و در نهایت به ابرهای بسیار بزرگ متراکم یا توفان زا تبدیل می شود. در این شرایط جوی از برخورد بین آب تگرگ و تکه های یخ با اندازه های مختلف یک بار الکتریکی به وجود می آید که در نهایت جداسازی بار های الکترونیکی در داخل ابر را به دنبال داشته و بار منفی به قسمت پایین و بار مثبت در قسمت بالای ابر شکل می گیرد در زمانی که بارهای مثبت به وسیله جریان های همرفتی در حال حرکت به سمت بالای ابر می باشد مرکز بارهای منفی در پایین منجر به حرکت الکترون ها از میان قطعات سنگین تر و تگرگ می شود د که به آسانی ذرات بار مثبت را جابجا می کند.

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

این اثر تغییرات مشابهی در سطح زمین به وجود می آورد که به دفع بار با دامنه مشابه ولی با پلاریته معکوس منجر می شود به طوری که پتانسیل داخل ابر به چندین میلیون ولت رسیده میدان الکتریکی در سطح زمین از 5ka/m تجاوز می کندو منجر به خلق جریان پیشرونده به سمت بالا از سطوح نامنظم و ساختارهای فلزی می شود. میدان الکتریکی به قدری است که تخلیه کوچکی در ابر یک کانال هادی به صورت پله ای ایجاد می کند همان طور که در کانال هادی به سمت زمین نزدیک می گردد جریان بالا رونده نیز افزایش می یابد وقتی این دو کانال هادی به هم میرسند مدار اتصال کوتاه شکل می گیرد و اصابت صاعقه با جریان تخلیه بین 10 تا 200 کیلو آمپر به وجود می آید. در اکثر موارد 80% اصابت صاعقه از ابر به زمین بوده و با تخلیه بار منفی صورت می گیرد اما در مواردی که تخلیه با بار مثبت در جهت پایین رونده صورت گیرد شدت آن خیلی زیاد می شود

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

آمار صاعقه و رعد برق و خسارت آن :

شرایط آب و هوایی به سبب پدیده های طبیعی تغییر کرده و بر روی فعالیت‌های انسانی تأثیر گذاشته است به طور مثال : شدت طوفان های صاعقه زا در سراسر جهان در اثر فرکانس بالای آن بسیار مهم می باشد طبق اطلاعات استاتیکی در هر لحظه حدود 5000 توفان صاعقه زا در سطح جهان وجود دارد که مردم و دارایی های آنها همچنین خانه ها و ساختمان های صنعتی مختلف را تهدید می کند متوسط جهانی شدت جریان تخلیه صاعقه معادل 5ka می باشد آسیب ها و عیوبی که وسیله صاعقه سالیانه به صنایع وارد می شود به طور تخمینی به چندین میلیارد تومان خواهد رسید

اثرات ناشی از صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای نباشد :

اثرات ناشی از صاعقه را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد 1-اثرات ناشی از اصابت مستقیم 2-اثرات غیر مستقیم ناشی از میدان الکترومغناطیسی تولید شده در زمان تخلیه جریان ساده به زمین اثرات ناشی از اصابت مستقیم صاعقه ممکن است باعث بروز پیامدهای فاجعه‌آمیز برای مردم حیوانات ساختمان‌ها سازه های صنعتی و آنتن های مخابراتی گردد در حالی که اثرات غیر مستقیم ناشی از صاعقه بیشتر معمول بوده و منجر به خسارت های مالی بزرگ می شود

نحوه عملکرد صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای :

نحوه عملکرد صاعقه گیر ، میله ای استیل و مسی تک و چند شاخه شبیه مراحل شکل گیری صاعقه می باشد به این نحو که تکنولوژی به کار رفته در این سیستم استفاده از فاصله هوایی Air Gap بوده و در شرایط طبیعی بین قسمت بالایی صاعقه گیر با بدنه آن هیچگونه ارتباط الکتریکی وجود ندارد اما زمانی که شرایط جوی برای بروز صاعقه مساعد شود این صاعقه گیر شروع به واکنش کرده و بارهای الکتریکی با پلاریته مخالف به سمت صاعقه ارسال می کند در این حالت. اصابت جایی در فضا و دورتر از سازه تحت حفاظت بوده و در نتیجه چتر حفاظتی کوچکتری  ایجاد خواهد نمود باید توجه داشت که صاعقه گیر الکترونیکی به تنهایی قابلیت دفع صاعقه را دارد اما در خصوص صاعقه گیر میله ای باید طی فواصل معینی آن ها را نصب کرد که کارایی لازم را داشته باشد و به عبارت بهتر باید آنها را رینگ  و سپس پس به چاه ارت  متصل نمود

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای و فواید آن :

صاعقه گیر ، میله ای استیل و مسی  چند شاخه می‌تواند به زبان ساده به نوعی چتری محافظتی در اطراف سازه مربوطه و یا پروژه مربوطه گسترده نماید که مانند لایه های پوششی در اطراف سازه ایجاد می شود

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای و نحوه انتخاب شعار های پوششی :

برای استفاده از این روش بایستی ابتدا محل نصب صاعقه گیر مشخص کرده تا بتوانیم شعاع پوششی مورد نیاز را محاسبه نماییم لذا برای تعیین محل نصب سیستم صاعقه می بایست به مسائل مربوط به رعایت فواصل ایمن کوتاهترین مسیر ممکن برای عبور از هادی میانی فواصل سیستم های ارت و غیره توجه داشت از سوی دیگر همان طور که می دانیم برای تامین شعاع پوششی علاوه بر تعیین تعداد نیازمند به دست آوردن اختلاف ارتفاع مورد نیاز هستیم چرا که در هر اختلاف ارتفاعی یک شعاع پوششی به دست می آید نکته :

برای انتخاب ارتفاع صاعقه گیر میله ای یا همان پسیو سایز های متنوعی وجود دارد و همچنین اگر پایه صاعقه گیر میله ای یا پسیو رسانایی الکتریکی لازم را نداشته باشد حالت خود را ازدست داده و دِفرمه و در برخی موارد ذوب می‌شود

.

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای

.

از :  ۵۰ سانت تا دو متر که متداول ترین آن 1.5  متری می باشد که استاندارد ترین و پرمصرف ترین آن است

اجزای تشکیل دهنده سیستم صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای :

1- صاعقه گیر  2- رابط 3- پایه نگهدارنده صاعقه گیر یا دکل

4- قطعه هم پتانسیل ساز 6-  هادی میانی 7- بست مهار کننده

8- شمارنده یا کانتر دیجیتال ، آنالوگ

9- گیره تست مدار 10- توده محافظ پی وی سی 11- سیستم ارت یا زمین

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده چرا باید استفاده کرد و کاربرد آن چگونه است ؟

برای اینکه صاعقه گیر بتواند آن چه وظیفه دارد را به خوبی و به نحو احسنت انجام دهد باید به مکان و نقطه ای متصل شود که این مکان همان پایه صاعقه گیر( صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده ) است

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده :

1. کاربردی ترین پایه است برای جاهایی با سطح صاف به کار برده می شود مانند پشت بام ها و کل ها و... و با توجه به قابلیت هایی که دارد هم سیم مسی و هم تسمه مسی می‌توان برای همبندی کردن به صورت عبوری از آن استفاده و شکل های مختلف بنا به کاربردشان تقسیم کرد این پایه ها از آلیاژ مس و برنج با هدایت الکتریکی و استحکام فوق العاده بالا تولید می شود

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده

.

توپی یا شاخک صاعقه گیر :

برای صاعقه گیر های میله ای یا پسیو اگر لازم باشد از توپی و شاخک برای پوشش بیشتر و بهتر استفاده می‌شود که روی صاعقه گیر میله ای سوار شده و از طریق پیچ شدن به توپی به صاعقه گیر محکم می‌شود

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده

.

2. پایه صاعقه گیر دیواری برای مکان هایی که این امکان وجود ندارد و سطح صافی در اختیار نیست استفاده می شود مانند شیروانیها سقف های کاذب ناودانی و... با توجه به قابلیت هایی که دارد هم سیم مسی و هم تسمه مسی می‌توان برای همبندی کردن از آن استفاده و شکل های مختلف بنا به کاربردشان تقسیم کرد این پایه ها از آلیاژ مس و برنج با هدایت الکتریکی و استحکام فوق العاده بالا تولید می شود دکل نگه دارنده : 3. دکل های صاعقه گیر می بایست از جنس گالوانیزه گرم باشد که به اثر مرور زمان از پوسیدگی و خوردگی جلوگیری نماید که در چند نوع (2 متری یک تیکه ،5 متری تلسکوپی خود ایستا که پایه آن به صورت لولا باز می شود ، و مهاری)

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده

.

نکته : معمولاً برای اینکه بتوان صاعقه گیر الکترونیکی یا میله ای را به دکل متصل کنند از کانکتور و بست مربوطه استفاده می‌شود

.

صاعقه گیر ، انواع دکل و پایه نگهدارنده

.

مشاهده شده :

در برخی موارد مشاهده شده که برای ارزان شدن پروژه از پایه های غیر استاندارد استفاده می شود که آن را به جای گالوانیزه گرم رنگ می کنند که در اثر مرور زمان با توجه به شرایط جوی زود پوسیده می شود

چگونه شکل گیری صاعقه :

هنگامی که گرمای زمین جریانی از هوای گرم را به وجود می آورد این هوا به تدریج به توده های ابر متراکم تبدیل می شود رشد این ابر متراکم به صورت پیوسته ادامه می یابد و در نهایت به ابرهای بسیار بزرگ متراکم یا توفان زا تبدیل می شود. در این شرایط جوی از برخورد بین آب تگرگ و تکه های یخ با اندازه های مختلف یک بار الکتریکی به وجود می آید که در نهایت جداسازی بار های الکترونیکی در داخل ابر را به دنبال داشته و بار منفی به قسمت پایین و بار مثبت در قسمت بالای ابر شکل می گیرد در زمانی که بارهای مثبت به وسیله جریان های همرفتی در حال حرکت به سمت بالای ابر می باشد مرکز بارهای منفی در پایین منجر به حرکت الکترون ها از میان قطعات سنگین تر و تگرگ می شود د که به آسانی ذرات بار مثبت را جابجا می کند. این اثر تغییرات مشابهی در سطح زمین به وجود می آورد که به دفع بار با دامنه مشابه ولی با پلاریته معکوس منجر می شود به طوری که پتانسیل داخل ابر به چندین میلیون ولت رسیده میدان الکتریکی در سطح زمین از 5ka/m تجاوز می کندو منجر به خلق جریان پیشرونده به سمت بالا از سطوح نامنظم و ساختارهای فلزی می شود. میدان الکتریکی به قدری است که تخلیه کوچکی در ابر یک کانال هادی به صورت پله ای ایجاد می کند همان طور که در کانال هادی به سمت زمین نزدیک می گردد جریان بالا رونده نیز افزایش می یابد وقتی این دو کانال هادی به هم میرسند مدار اتصال کوتاه شکل می گیرد و اصابت صاعقه با جریان تخلیه بین 10 تا 200 کیلو آمپر به وجود می آید. در اکثر موارد 80% اصابت صاعقه از ابر به زمین بوده و با تخلیه بار منفی صورت می گیرد اما در مواردی که تخلیه با بار مثبت در جهت پایین رونده صورت گیرد شدت آن خیلی زیاد می شود

.

آمار صاعقه و رعد برق و خسارت آن :

شرایط آب و هوایی به سبب پدیده های طبیعی تغییر کرده و بر روی فعالیت‌های انسانی تأثیر گذاشته است به طور مثال : شدت طوفان های صاعقه زا در سراسر جهان در اثر فرکانس بالای آن بسیار مهم می باشد طبق اطلاعات استاتیکی در هر لحظه حدود 5000 توفان صاعقه زا در سطح جهان وجود دارد که مردم و دارایی های آنها همچنین خانه ها و ساختمان های صنعتی مختلف را تهدید می کند متوسط جهانی شدت جریان تخلیه صاعقه معادل 5ka می باشد آسیب ها و عیوبی که وسیله صاعقه سالیانه به صنایع وارد می شود به طور تخمینی به چندین میلیارد تومان خواهد رسید

اثرات ناشی از صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای نباشد :

اثرات ناشی از صاعقه را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد

1-اثرات ناشی از اصابت مستقیم

2-اثرات غیر مستقیم ناشی از میدان الکترومغناطیسی تولید شده در زمان تخلیه جریان ساده به زمین

اثرات ناشی از اصابت مستقیم صاعقه ممکن است باعث بروز پیامدهای فاجعه‌آمیز برای مردم حیوانات ساختمان‌ها سازه های صنعتی و آنتن های مخابراتی گردد در حالی که اثرات غیر مستقیم ناشی از صاعقه بیشتر معمول بوده و منجر به خسارت های مالی بزرگ می شود

نحوه صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای :

شبیه مراحل شکل گیری صاعقه می باشد به این نحو که تکنولوژی به کار رفته در این سیستم استفاده از فاصله هوایی Air Gap بوده و در شرایط طبیعی بین قسمت بالایی صاعقه گیر با بدنه آن هیچگونه ارتباط الکتریکی وجود ندارد اما زمانی که شرایط جوی برای بروز صاعقه مساعد شود این صاعقه گیر شروع به واکنش کرده و بارهای الکتریکی با پلاریته مخالف به سمت صاعقه ارسال می کند در این حالت. اصابت جایی در فضا و دورتر از سازه تحت حفاظت بوده و در نتیجه چتر حفاظتی بزرگتری نسبت به میله ساده ایجاد خواهد نمود

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای و فواید آن :

صاعقه گیر و فروش انواع صاعقه گیر الکترونیکی و میله ایمی‌تواند به زبان ساده به نوعی چتری محافظتی در اطراف سازه مربوطه و یا پروژه مربوطه گسترده نماید که مانند لایه های پوششی در اطراف سازه ایجاد می شود

صاعقه گیر ، الکترونیکی و میله ای ونحوه انتخاب شعار های پوششی :

برای استفاده از این روش بایستی ابتدا محل نصب صاعقه گیر مشخص کرده تا بتوانیم شعاع پوششی مورد نیاز را محاسبه نماییم لذا برای تعیین محل نصب سیستم صاعقه می بایست به مسائل مربوط به رعایت فواصل ایمن کوتاهترین مسیر ممکن برای عبور از هادی میانی فواصل سیستم های ارت و غیره توجه داشت از سوی دیگر همان طور که می دانیم برای تامین شعاع پوششی علاوه بر تعیین کلاس حفاظتی نیازمند به دست آوردن اختلاف ارتفاع مورد نیاز هستیم چرا که در هر اختلاف ارتفاعی یک شعاع پوششی به دست می آید نکته : از نوک صاعقه گیر خازنی صاعقه گیر الکترونیکی اکتیو برقگیر الکترونیکی تا مرتفع ترین نقطه موجود حتما نباید اختلاف ارتفاع 2 متر رعایت گردد

چرا باید کانتر صاعقه گیر (شمارنده) ضربات صاعقه داشته باشیم ؟

پس از نصب صاعقه گیر و کلیه امکانات مربوطه برای حاصل شدن اطمینان از درست کار کردن صاعقه گیر تنها می توان به دو روش فهمید صاعقه گیر درست کار میکند 1. روش دوم که بهترین روش است و کاربردی ترین روش برای چک کردن صاعقه گیر الکترونیکی و میله ای یا همان پسیو جایگذاری دستگاه ای به اسم کانتر صاعقه گیر (شمارنده) ضربات صاعقه است 2. به نوک دکل رفته و ضربات وارد شده به صاعقه گیر را چک کرد که این کار هم و زمان بر است و در برخی موارد بسیار خطرناک که این روش توصیه نمی شود کانتر صاعقه گیر (شمارنده) ضربات صاعقه

کانتر چگونه کار میکند :

دستگاه بدون نیاز به منبع خارجی قابلیت شمارش ضربات سادگی تا ۶ رقم را دارند و بدون نیاز به منبع خارجی کار می کند و با هر بار ضربه صاعقه به صاعقه گیر یک شماره به شماره های قبلی اضافه می کند و شما متوجه می شوید که صاعقه گیر کار کرده است و دو نوع آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده است

محل قرار گیری کانتر صاعقه گیر کجاست :

این دستگاه به صورت سری در مسیرهای هادی و نزولی نصب می‌گردد بدین ترتیب که پس از اتصال کردن سیم و یا تسمه به صاعقه گیر آن را به دیوار یا بدنه دکل دوخته و به پایین ساختمان و یا سازه هدایت می کنیم و چند متر مانده به چاه ارت آن را مابین سیم و یا تسمه ای قرار می دهیم تیم است ما ایرانی استفاده کردیم

صاعقه گیر الکترونیکی انواع دکل و پایه نگهدارنده چرا باید استفاده کرد و کاربرد آن چگونه است ؟

برای اینکه صاعقه گیر بتواند آن چه وظیفه دارد را به خوبی و به نحو احسنت انجام دهد باید به مکان و نقطه ای متصل شود که این مکان همان پایه صاعقه گیر( صاعقه گیر الکترونیکی و انواع دکل و پایه نگهدارنده ) است

صاعقه گیر الکترونیکی انواع دکل و پایه نگهدارنده

انواع دکل و پایه نگهدارنده :

1. کاربردی ترین پایه است برای جاهایی با سطح صاف به کار برده می شود مانند پشت بام ها و کل ها و… و با توجه به قابلیت هایی که دارد هم سیم مسی و هم تسمه مسی می‌توان برای همبندی کردن به صورت عبوری از آن استفاده و شکل های مختلف بنا به کاربردشان تقسیم کرد این پایه ها از آلیاژ مس و برنج با هدایت الکتریکی و استحکام فوق العاده بالا تولید می شود 2. پایه صاعقه گیر دیواری برای مکان هایی که این امکان وجود ندارد و سطح صافی در اختیار نیست استفاده می شود مانند شیروانیها سقف های کاذب ناودانی و… با توجه به قابلیت هایی که دارد هم سیم مسی و هم تسمه مسی می‌توان برای همبندی کردن از آن استفاده و شکل های مختلف بنا به کاربردشان تقسیم کرد این پایه ها از آلیاژ مس و برنج با هدایت الکتریکی و استحکام فوق العاده بالا تولید می شود 3. دکل های صاعقه گیر می بایست از جنس گالوانیزه گرم باشد که به اثر مرور زمان از پوسیدگی و خوردگی جلوگیری نماید که در چند نوع (2 متری یک تیکه ،5 متری تلسکوپی خود ایستا که پایه آن به صورت لولا باز می شود ، و مهاری) صاعقه گیر الکترونیکی انواع دکل و پایه نگهدارنده نکته : معمولاً از دکل های فلزی برای که با تغییر کانکتور آن می توان آن را برای صاعقه گیر های میله ای و یا همان پسیو استفاده نمود

مشاهده شده :

در برخی موارد مشاهده شده که برای ارزان شدن پروژه از پایه های غیر استاندارد استفاده می شود که آن را به جای گالوانیزه گرم رنگ می کنند که در اثر مرور زمان با توجه به شرایط جوی زود پوسیده می شود

صاعقه گیر ، میله ای استیل تک شاخه

صاعقه گیر به منظور جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی آتش سوزی و خرابی تجهیزات الکترونیکی و همچنین تلفات انسانی گردد استفاده می شود که صاعقه گیر ، میله ای استیل تک شاخه می‌توانند از این خسارت ها جلوگیری کند

چگونه شکل گیری صاعقه:

هنگامی که گرمای زمین جریانی از هوای گرم را به وجود می آورد این هوا به تدریج به توده های ابر متراکم تبدیل می شود رشد این ابر متراکم به صورت پیوسته ادامه می یابد و در نهایت به ابرهای بسیار بزرگ متراکم یا توفان زا تبدیل می شود. در این شرایط جوی از برخورد بین آب تگرگ و تکه های یخ با اندازه های مختلف یک بار الکتریکی به وجود می آید که در نهایت جداسازی بار های الکترونیکی در داخل ابر را به دنبال داشته و بار منفی به قسمت پایین و بار مثبت در قسمت بالای ابر شکل می گیرد در زمانی که بارهای مثبت به وسیله جریان های همرفتی در حال حرکت به سمت بالای ابر می باشد مرکز بارهای منفی در پایین منجر به حرکت الکترون ها از میان قطعات سنگین تر و تگرگ می شود د که به آسانی ذرات بار مثبت را جابجا می کند. این اثر تغییرات مشابهی در سطح زمین به وجود می آورد که به دفع بار با دامنه مشابه ولی با پلاریته معکوس منجر می شود به طوری که پتانسیل داخل ابر به چندین میلیون ولت رسیده میدان الکتریکی در سطح زمین از 5ka/m تجاوز می کندو منجر به خلق جریان پیشرونده به سمت بالا از سطوح نامنظم و ساختارهای فلزی می شود. میدان الکتریکی به قدری است که تخلیه کوچکی در ابر یک کانال هادی به صورت پله ای ایجاد می کند همان طور که در کانال هادی به سمت زمین نزدیک می گردد جریان بالا رونده نیز افزایش می یابد وقتی این دو کانال هادی به هم میرسند مدار اتصال کوتاه شکل می گیرد و اصابت صاعقه با جریان تخلیه بین 10 تا 200 کیلو آمپر به وجود می آید. در اکثر موارد 80% اصابت صاعقه از ابر به زمین بوده و با تخلیه بار منفی صورت می گیرد اما در مواردی که تخلیه با بار مثبت در جهت پایین رونده صورت گیرد شدت آن خیلی زیاد می شود

.

-
پشتیبانی واتساپ اینستاگرام ارتا خط