نمایش دادن همه 10 نتیجه

دسته بندی ابزار آلات کششی و پرسی ار تا خط
شامل انواع پرس کابلشو هیدرولیک پولیفت زنجیری و تیفور زنجیری پولیفت و تیفور دسته عایق و تیفور سیم بکسلی قورباغه سیم گیر کابل کشی قورباغه کابل کشی خودنگهدار و غیره می باشد