نمایش دادن همه 11 نتیجه

بست کابل ، لوازم کابل خود نگه دار و 20KV 

 

برای کابل کشی با استفاده از کابل خودنگهدار به لوازم و تجهیزات زیادی نیاز داریم.درواقع با استفاده از این وسایل ، عملیات کابل کشی با کابل خودنگهدار با سرعت و کیفیت بالاتری انجام میشود و ایمنی نیز افزایش می یابد.