وینچ کابل کشی

دوست عزیز به علت نوسانات بازار برای کسب اطلاع از آخرین قیمت با شماره تلفن:

982133985126+
98912735‌8858+

تماس حاصل فرمایید

وینچ کابل کشی دستگاهی است که در انتهای خط قرار گرفته و یدک کش و یا خرک کابل کشی در ابتدا و با طناب یا سیم بکسل که به کابل وصل شده و یک سر آن به  وینچ کابل کشی  متصل  شده  کابل را می کشد روی قرقره ها و سپس  کابل روی مقره ها قرار می گیرند

 

دوست عزیز به علت نوسانات بازار برای کسب اطلاع از آخرین قیمت با شماره تلفن: 982133985126+ 98912735‌8858+ تماس حاصل فرمایید
Call Now Buttonتماس بگیرید