نبود صاعقه گیر و خطرات صاعقه

نبود صاعقه گیر و خطرات صاعقه

نبود صاعقه گیر و خطرات صاعقه

صاعقه بسیار طبیعی و با زیبایی های فراوان است که هم زیبایی و هم خطرات بسیار زیادی دارد که نبود صاعقه گیر و خطرات صاعقه به ساختمان ها و آسیب وارد کند اما برخی از از افراد هستند که صاعقه را جدی نمی گیرند و از آن به عنوان پدیده ای که هیچ وقت برای آن ها آسیبی ندارد یاد می‌کنند، صاعقه می‌تواند بسیاری صدمات بر جای بگذارد تخریب دیوارها ذوب فلزها و هر چیزی که بتواند به آن ولتاژ الکتریکی و ضربه وارد کند و بتواند آن را تخریب کند آسیب میزند و راه خود را پیدا میکند و اگر راهی نداشته باشد که خود را به زمین تخلیه کند آن منبع را و آن وسیله را تخریب و خود را به زمین می رساند پس بهتر است ما وسیله ای مثل صاعقه گیر را سر راهم قرار داده که صاعقه راحت خود را به زمین و بار های الکتریکی آن برساند

 

صاعقه می تواند در مکان و فضاهای باز به درختان مضارع گلخانه ها و حتی خطوط انتقال برق آسیب وارد کند به همین سبب شرکت های توزیع برق موظف هستند در خطوط انتقال برق بر سر راه ترانس‌های جریان خود برق ‌گیر نصب نمایند که اگر این کار را نکنند صاعقه می‌تواند سبب قطعی برق و خراب شدن ترانس جریان شود اما برای مزارع و گلخانه ها بهتر است صاعقه گیر میله ای استفاده و به زمین ارت شود بسیاری از صاحبان مزارع و گلخانه‌ها این سرمایه گزاری را هزینه ای اضافی می داند اما اگر خدایی نکرده صاعقه به گلخانه و یا مزارع آنها برخورد کند یا سبب خرابی یا آتش سوزی می شود
آن وقت است که محصول و دسترنج خود را گرفتار ضرر میبینن و آن وقت است که پشیمانی سودی ندارد

فروشگاه ارتا خط این توفیق را دارد که مشاور وفروشنده لوازم سیستم ارتینگ و انواع صاعقه گیر می‌باشد

ما در ارائه خدمات بهتر 

با

گذاشتن نظر خودتون یاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام ارتا خط