صاعقه گیر الکترونیکی کجا استفاده می‌شود؟

صاعقه گیر الکترونیکی به طور معمول در مناطقی که نمی‌توان از صاعقه گیر میله ای بنا به شرایط و فضای موجود استفاده کرد از صاعقه گیر الکترونیکی کاربرد دارد همچنین اگر بخواهیم در منطقه‌ ای از پوششی مناسب که صاعقه گیر آن را در بر بگیرد از صاعقه گیر میله ای استفاده کرد

صاعقه گیر الکترونیکی کجا استفاده می‌شود؟

صاعقه گیر الکترونیکی به طور معمول در مناطقی که نمی‌توان از صاعقه گیر میله ای بنا به شرایط و فضای موجود استفاده کرد از صاعقه گیر الکترونیکی کاربرد دارد همچنین اگر بخواهیم در منطقه‌ ای از پوششی مناسب که صاعقه گیر آن را در بر بگیرد از صاعقه گیر میله ای استفاده کرد به عنوان مثال برای ۴۰ متر حداقل باید از شش عدد صاعقه گیر میله ای استفاده کرد که می‌توان با یک صاعقه گیر الکترونیکی این شایعه پوششی را در بر گرفت که درنتیجه هم در زمان و هم در مکان و از همه مهمتر در هزینه صرفه جویی می شود

1- برخی از دکلها که تجهیزات مخابراتی و یا تجهیزات الکترونیکی روی آن نصب شده و کاربر میخواهد در شعاع بیشتری از این تجهیزات حفاظت شود

2- در پمپ های بنزین و یا جایگاه های گاز که وجود صاعقه می‌تواند اثرات جبران ناپذیری به این تاسیسات وارد کند که پس از آن وقوع حادثه و در نهایت انفجار را در پی خواهد داشت

نکته: معمولاً این صاعقه گیرها باید در ارتفاع مناسبی از سطح زمین به کار گرفته شود و بنا به شرایط موجود در پمپ بنزین ها و جایگاه های گاز برای استفاده از این صاعقه گیر الکترونیکی باید آن را روی دکل های خود ایستا و یا تلسکوپی نصب و به چاه ارت مجزا متصل و همبندی نمود

3- مخازن سوختی معمولاً مانند یک بمب با حساسیت بالا می باشند که وجود هرگونه جرقه و آرک می‌توانند فاجعه ای جبران ناپذیر به بار بیاورد صاعقه گیر الکترونیکی بنا به ویژگی هایی که دارد می تواند آرک صاعقه را خنثی و به چاه ارت منتقل کند اگر بخواهید از صاعقه گیر میله ای استفاده کنیم در هزینه و زمان و همچنین فضای کاری متضرر خواهیم بود

نکته: برای اینکه مشخص شود که صاعقه گیر به درستی کار میکند باید از کانتر صاعقعه گیر استفاده کرد

ما در ارائه خدمات بهتر 

با

گذاشتن نظر خودتون یاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام ارتا خط